Czy media mają władzę?

Od wielu już lat w opinii publicznej panuje przekonanie, że media są czwartą władzą. Poza ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, istnieć ma właśnie czwarta władza. Czy jednak rzeczywiście media mają w sobie aż taką moc?
Patrząc na to, jak bardzo kształtują one opinię publiczną, jak kształtują pogląd wielu osób na różne sprawy, możemy dojść do wniosku, że jest to władza opiniotwórcza. Dla wielu osób, to co powie telewizja czy radio, czy też to, co napisze prasa jest niemal święte. Nie ma dla nich innej perspektywy, czy innego ujęcia tematu. Jeśli media podają, że coś jest białe, ludzie często nie dopuszczają do świadomości myśli, że może być kolorowe, a nawet czarne.
Czy to bezpieczne? No właśnie nie do końca. W takich krajach jak Rosja, czy Białoruś, tego typu władzę mediów na szeroką skalę wykorzystuje państwowa władza. I niewątpliwie jest to ze szkodą dla obywateli. Nie są oni w stanie samodzielnie, logicznie myśleć. To, co usłyszą, co zobaczą w telewizji czy przeczytają w prasie, jest dla nich pewnikiem.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Podstawową cechą kredytu jest ryzyko. Do minimalizacji jego, banki jako podmioty udzielające kredytów, ustanawiają zabezpieczenie. W przypadku nie spłacenie kredytu, zabezpieczenie ma zrekompensować bankom poniesione straty. Do głównych rodzajów zabezpieczenia możemy zaliczyć zabezpieczenie rzeczowe oraz osobiste. Zabezpieczenie osobiste jest poręczeniem osoby trzeciej. Poręczyciel lub też inaczej żyrant, zobowiązuje się do poświadczenie za osobę zaciągającą kredyt….

    Read more
  • Porównywarka chwilówek

    Wiele osób w Polsce ma problemy z nagłym brakiem gotówki. Wówczas korzystają one z kredytów chwilówek, ponieważ bardzo szybko mogą wtedy otrzymać niezbędne pieniądze. Niektóre firmy oferują gotówkę już w 15 minut. W naszym kraju działa spora liczba firm, które oferują tego typu kredyty. W wyborze najodpowiedniej dla nas może nam pomóc porównywarka chwilówek. W…

    Read more