Jak rozwijały się media?

Media, czyli w skrócie środki masowego przekazu, swoimi korzeniami sięgają do czwartego wieku naszej ery. Właśnie wtedy po raz pierwszy zaczęto wydawać prasę. A miało to miejsce na chińskim cesarskim dworze. Oczywiście ówczesna prasa znacznie różniła się od prasy dzisiejszej, aczkolwiek funkcja informacyjna, jaką wówczas ona pełniła, nie uległa zmianie do dzisiaj. Z czasem oczywiście prasa zaczęła rozwijać się na szerszą skalę, zaczęto też korzystać z niej w innych częściach świata. Do Europy dotarła ona na przełomie XVI i XVII wieku. I chociaż było to znacznie później, niż w Azji, jednak prasa i tak znacznie wyprzedziła radio i telewizję.
Drugim medium, które pojawiło się na świecie, było radio. Jego początki sięgają lat dwudziestych XX wieku. Gdy ono się rozwijało, w kolejnych latach zaczęto też wyświetlać pierwsze kroniki filmowe, a w połowie ubiegłego stulecia rozpowszechniła się telewizja w domach, w tym także kolorowa. Najmłodszym z medium jest Internet, który szybko zyskał wielu miłośników.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Ekonomiczne prawo kapitalizmu, wyrażające się w nierównomierności rozwoju przedsiębiorstw, gałęzi produkcji i całych państw. Zmiany techniki lub popytu powodują w kapitalizmie procesy przystosowawcze, które w warunkach prywatnej własności środków produkcji przybierają postać rozwoju jednych jednostek gospodarczych kosztem zahamowania rozwoju i marnotrawstwa w innych. Właściwe kapitalizmowi formy walki konkurencyjnej powodują w wielu wypadkach likwidację zainwestowanego już…

    Read more
  • Uciążliwy spadek – sposób na kłopotliwe udziały w nieruchomości Zwykle spotykana jest sytuacja, gdy nieruchomość posiada jednego właściciela. Jest to najprostsze rozwiązanie w kwestii zarządzania majątkiem. Istnieją jednak bardziej kłopotliwe przypadki, jak współwłasność. Najczęściej powstaje ona w przypadku spadku. Często podział nieruchomości jest niemożliwy, dzierżawa lub wynajem rodzą wiele trudności, ponieważ wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli….

    Read more