Odszkodowanie za błąd lekarski

W dzisiejszych czasach pacjenci mogą domagać się kompensaty za działania ze strony lekarza, które wpłynęły niekorzystnie na stan ich zdrowia. Poprzez złożenie wniosku w komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych znajdującej się na terenie tego samego województwa, w którym funkcjonuje szpital odpowiedzialny za uszczerbek na zdrowiu pacjenta, wnioskodawca ma dużą szansę na odszkodowanie za błąd lekarski. We wniosku muszą znaleźć się wszystkie dane personalne pacjenta z uwzględnieniem adresu do korespondencji, uzasadnienie wniosku, opis doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz proponowaną wysokość odszkodowania zgodną z rodzajem uszczerbku zdrowotnego doznanego przez wnioskodawcę. Opłata konieczna do rozpatrzenia wniosku wynosi 200 zł. Czekanie na orzeczenie komisji może trwać do 4 miesięcy. Należy pamiętać, że zadaniem komisji nie jest orzeczenie winy konkretnego lekarza, a stwierdzenie czy faktycznie zdarzenie medyczne, którego wynikiem był uszczerbek na zdrowiu pacjenta, miało miejsce.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Pozyczka na dowod

    Pożyczka na dowód jest prostą w otrzymaniu niezbędnych środków finansowych. Pożyczki na dowód cieszą się dużą popularnością wśród młodych małżeństw. Młode małżeństwa nie zawsze mają zapewnione środki na życiowy start, Pożyczki na dowód nie tylko przyznawane są przez banki, ale również przez firmy poza bankowe zajmujące się przyznawaniem pożyczek. Przyznawane są również pożyczki dla bezrobotnych. …

    Read more
  • Komornik Śląsk

    Komornik województwo Śląskie Trudne czasy wysokich stóp procentowych powodują coraz większe problemy ze spłacaniem kredytów. Dodatkowo szalejąca inflacja sprawia, że ludzie wpadają w kłopoty finansowe i to nie z własnej winy. Może się wkrótce okazać, że wielu osób będzie miało do czynienia z komornikiem. Człowiekiem wykonującym naprawdę ciężką pracę i często niesłusznie źle odbieranym. Komornik…

    Read more