Praca spoleczna

Praca ludzi nawzajem związanych ze sobą w procesie społecznej produkcji dóbr materialnych i usług. W procesie produkcji, w wyniku społecznego podziału pracy, istnieją wielostronne związki i zależności między wytwórcami. Praca ludzka zawsze odbywa się w społeczeństwie, producenci wytwarzają towary dla społeczeństwa. ?Od czasu gdy ludzie pracują w jakikolwiek bądź sposób jedni dla drugich, praca ich ? pisze Marks ? przybiera też formę społeczną”. W warunkach prywatnej własności środków produkcji społeczny charakter pracy nie ujawnia się w samym procesie produkcji, ale dopiero na rynku, w wymianie, w konieczności tej wymiany. W procesie produkcji praca poszczególnych wytwórców ma charakter prywatny. Społeczny charakter pracy przejawia się tu zatem w sposób pośredni, drogą okólną, za pośrednictwem wymiany towarowej. System pracy społecznej rozgałęzia się coraz bardziej wraz z rozwojem sił wytwórczych i społecznego podziału pracy; znajduje to wyraz we wzroście liczby gałęzi produkcji i pogłębianiu się specjalizacji. W wytwarzaniu każdego towaru uczestniczy coraz więcej pracowników wielu gałęzi. W społeczeństwach opartych na prywatnej własności środków produkcji pogłębiający się społeczny podział pracy, czyli uspołecznianie procesu produkcji, stoi w sprzeczności z prywatnym charakterem pracy. Sprzeczność między pracą społeczną a pracą prywatną, którą jest podstawową sprzecznością prostej gospodarki towarowej, przekształca się w ustroju kapitalistycznym w sprzeczność między społecznym charakterem wytwarzania a prywatnokapitalistyczną formą przywłaszczania.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Prawo wielkich liczb

    Matematyczne sformułowanie pewnych prawidłowości występujących w zjawiskach masowych. W indywidualnych przypadkach działanie przyczyn ubocznych zaciemnia wpływ . przyczyn głównych, w dużej masie natomiast działanie przyczyn ubocznych znosi się w większym lub mniejszym stopniu i występuje wyraźnie wpływ przyczyn głównych. W takich przypadkach mówi się, że działa prawo wielkich liczb. Aby w danej zbiorowości działało prawo…

    Read more
  • Blachy mosiężne CuZu37

    W blaszanym temacie Praca ślusarza, wydawać by się mogło, że nie wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego, gdyż czynności piłowania, wiercenia, szlifowania czy cięcia blachy nie wymagają specjalnego doświadczenia i umiejętności. Dla podążających taką drogą rozumowania, odpowiednią lekcją mogłoby być spędzenie jednego ośmiogodzinnego dnia pracy w zakładzie ślusarskim i dokładne przyjrzenie się owym czynnościom. Najodpowiedniejszym rozwiązaniem byłoby…

    Read more