Prawo nierownomiernego rozwoju

Ekonomiczne prawo kapitalizmu, wyrażające się w nierównomierności rozwoju przedsiębiorstw, gałęzi produkcji i całych państw. Zmiany techniki lub popytu powodują w kapitalizmie procesy przystosowawcze, które w warunkach prywatnej własności środków produkcji przybierają postać rozwoju jednych jednostek gospodarczych kosztem zahamowania rozwoju i marnotrawstwa w innych. Właściwe kapitalizmowi formy walki konkurencyjnej powodują w wielu wypadkach likwidację zainwestowanego już kapitału ?starych” gałęzi lub przedsiębiorstw, długotrwałe okresy stagnacji w poszczególnych dziedzinach, próby utrzymywania się na rynku kosztem rabunkowej eksploatacji zasobów itd. Marnotrawstwo związane z tymi przejawami nierównomierności rozwoju obniża przeciętne tempo wzrostu gospodarczego. W epoce imperializmu wysoki stopień koncentracji produkcji i kapitału pogłębia nierównomierność rozwój u zarówno wewnątrz poszczególnych krajów (monopole kapitalistyczne), jak i w skali międzynarodowej. Wobec zakończonego już podziału ekonomicznego i terytorialnego świata państwa, które opóźniły się w rozwoju, mogą zdobywać dla siebie rynki zbytu i źródła surowców kosztem państw, które zagarnęły je dla siebie w poprzednim okresie. Jednocześnie koncentracja i centralizacja kapitału ułatwia proces prześcigania ekonomicznego jednych państw przez inne. Kraje, które później przystąpiły do rozwijania swojej gospodarki, korzystają z najnowszych osiągnięć techniki.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Powiernictwo inwestycyjne

    Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, jak złożoną i zawiłą kwestią jest wybór odpowiedniego inwestora, który wybuduje pożądany przez nas obiekt budowlany. Często są to inwestycje warte wiele milionów złotych, dlatego należy wystrzegać się wykonawców, którzy słyną z nieterminowego wykonania koniecznych prac. Jednak nawet po wyborze odpowiedniego kandydata może się okazać, że z powodu przyczyn leżących…

    Read more
  • Aukcje Allegro

    Aukcje Allegro Przyznać trzeba, że Allegro jest największym serwisem obsługującym aukcje internetowe. Na allegro zarejestrowanych jest obecnie ponad połowa polskich internautów. Wynik ten Allegro zawdzięcza współpracy z dużymi portalami oraz reklamom telewizyjnym. Kampania telewizyjna Alegro była jedną z pierwszych przeprowadzonych na tak dużą skalę ze wszystkich polskich portali. Obecnie nie ma chyba internauty, który nie…

    Read more