Prawo nierownomiernego rozwoju

Ekonomiczne prawo kapitalizmu, wyrażające się w nierównomierności rozwoju przedsiębiorstw, gałęzi produkcji i całych państw. Zmiany techniki lub popytu powodują w kapitalizmie procesy przystosowawcze, które w warunkach prywatnej własności środków produkcji przybierają postać rozwoju jednych jednostek gospodarczych kosztem zahamowania rozwoju i marnotrawstwa w innych. Właściwe kapitalizmowi formy walki konkurencyjnej powodują w wielu wypadkach likwidację zainwestowanego już kapitału ?starych” gałęzi lub przedsiębiorstw, długotrwałe okresy stagnacji w poszczególnych dziedzinach, próby utrzymywania się na rynku kosztem rabunkowej eksploatacji zasobów itd. Marnotrawstwo związane z tymi przejawami nierównomierności rozwoju obniża przeciętne tempo wzrostu gospodarczego. W epoce imperializmu wysoki stopień koncentracji produkcji i kapitału pogłębia nierównomierność rozwój u zarówno wewnątrz poszczególnych krajów (monopole kapitalistyczne), jak i w skali międzynarodowej. Wobec zakończonego już podziału ekonomicznego i terytorialnego świata państwa, które opóźniły się w rozwoju, mogą zdobywać dla siebie rynki zbytu i źródła surowców kosztem państw, które zagarnęły je dla siebie w poprzednim okresie. Jednocześnie koncentracja i centralizacja kapitału ułatwia proces prześcigania ekonomicznego jednych państw przez inne. Kraje, które później przystąpiły do rozwijania swojej gospodarki, korzystają z najnowszych osiągnięć techniki.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Nowe chwilówki na rynku

    Nowe oferty pożyczkowe Na rynku pojawia się coraz to więcej nowych propozycji różnego rodzaju pożyczek. Nowe chwilówki na rynku rosną niczym grzyby po deszczu, są w ich ofercie pożyczki krótkoterminowe, jak i spłacane później w ratach. Proponowane pożyczki są bez zbędnych formalności dla osób z pozytywną jak również i z negatywną opinią bankową. Każda historia…

    Read more
  • Skuteczny katalog produktów Stworzenie skutecznego katalogu produktów wbrew pozorom nie jest prostym zadaniem, dlatego też tym bardziej warto skorzystać z pomocy doświadczonych firm, które oferują swoim klientom projektowanie katalogów produktowych. Aby stworzyć dobry katalog produktów w pierwszej kolejności warto poważnie zastanowić się nad tym do kogo będzie on w rzeczywistości skierowany. Kluczem do sukcesu jest…

    Read more