Prawo wielkich liczb

Matematyczne sformułowanie pewnych prawidłowości występujących w zjawiskach masowych. W indywidualnych przypadkach działanie przyczyn ubocznych zaciemnia wpływ . przyczyn głównych, w dużej masie natomiast działanie przyczyn ubocznych znosi się w większym lub mniejszym stopniu i występuje wyraźnie wpływ przyczyn głównych. W takich przypadkach mówi się, że działa prawo wielkich liczb. Aby w danej zbiorowości działało prawo wielkich liczb, zbiorowość musi być jednorodna, a przyczyny uboczne działające na elementy tej zbiorowości muszą być od siebie wzajemnie niezależne. Zbiorowość jest jednorodna wtedy, gdy każdy jej element pozostaje pod wpływem tych samych przyczyn głównych. Jeżeli z takiej zbiorowości pobiera się wiele prób i na ich podstawie wyznacza się pewna przeciętną (np. oblicza się udział złych sztuk jakiegoś wyrobu we wszystkich próbach wziętych do skontrolowania, czy przeciętną liczbę osób w rodzinach wylosowanych spośród jakiejś wielkiej masy rodzin), to przeciętna ta powinna być bliska odpowiedniej wartości przeciętnej w całej zbiorowości. Prawo wielkich liczb głosi, że jeżeli będzie się zwiększać liczbę prób, te coraz większe jest prawdopodobieństwo tego, że różnica między tymi dwiema przeciętnymi będzie mniejsza od pewnej wielkości danej z góry. Oznacza to, że gdy zwiększa się liczbę prób, to wielkie odchylenia stają się coraz mniej prawdopodobne (np. jest coraz mniej prawdopodobne, że wszystkie sztuki wyrobu będą złe, albo że wszystkie wylosowane rodziny będą małe ? najwyżej 3osobowe).

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Towarzyszyć swoim sportowcom

    Na świecie co roku odbywa się wiele imprez o charakterze sportowym. Obywatele danego kraju w niewielkiej ilości jadą na miejsce imprezy, aby kibicować swoim sportowcom. A co z resztą? Okazuje się, że reszta też chętnie kibicowałaby sportowcom, ale nie mają takiej możliwości. I tu właśnie pojawiają się media, które biorą na swoje barki transmisję wydarzeń….

    Read more
  • Analiza finansowa

    Już od wczesnych lat, kiedy nasze dziecko jest malutkie, powinniśmy uczyć je szacunku do pieniądza. Kiedy dajemy mu kieszonkowe, musimy wytłumaczyć, że jeśli będzie sobie odkładał pieniądze, to może kupić wymarzoną zabawkę. Warto też wspomnieć o tym, co to jest analiza finansowa. Najlepiej to wyjaśnić na przykładzie, że gdy chce kupić dwie zabawki, a nie…

    Read more