Prawo wielkich liczb

Matematyczne sformułowanie pewnych prawidłowości występujących w zjawiskach masowych. W indywidualnych przypadkach działanie przyczyn ubocznych zaciemnia wpływ . przyczyn głównych, w dużej masie natomiast działanie przyczyn ubocznych znosi się w większym lub mniejszym stopniu i występuje wyraźnie wpływ przyczyn głównych. W takich przypadkach mówi się, że działa prawo wielkich liczb. Aby w danej zbiorowości działało prawo wielkich liczb, zbiorowość musi być jednorodna, a przyczyny uboczne działające na elementy tej zbiorowości muszą być od siebie wzajemnie niezależne. Zbiorowość jest jednorodna wtedy, gdy każdy jej element pozostaje pod wpływem tych samych przyczyn głównych. Jeżeli z takiej zbiorowości pobiera się wiele prób i na ich podstawie wyznacza się pewna przeciętną (np. oblicza się udział złych sztuk jakiegoś wyrobu we wszystkich próbach wziętych do skontrolowania, czy przeciętną liczbę osób w rodzinach wylosowanych spośród jakiejś wielkiej masy rodzin), to przeciętna ta powinna być bliska odpowiedniej wartości przeciętnej w całej zbiorowości. Prawo wielkich liczb głosi, że jeżeli będzie się zwiększać liczbę prób, te coraz większe jest prawdopodobieństwo tego, że różnica między tymi dwiema przeciętnymi będzie mniejsza od pewnej wielkości danej z góry. Oznacza to, że gdy zwiększa się liczbę prób, to wielkie odchylenia stają się coraz mniej prawdopodobne (np. jest coraz mniej prawdopodobne, że wszystkie sztuki wyrobu będą złe, albo że wszystkie wylosowane rodziny będą małe ? najwyżej 3osobowe).

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Artykuły BHP sklep internetowy

    Prowadzenie własnej firmy dla wielu jest marzeniem. Często w marzeniach widzimy jedynie plusy własnego biznesu, nie dostrzegając pojawiających się niedogodności. Niestety, nie zawsze jest tak, jak wielu z nas się wydaje, że szef tylko leży na plaży i przegląda wpływy na konto. Prowadzenie interesu wiąże się też z wieloma niedogodnościami i obowiązkami! Jednym z tych…

    Read more
  • Adwokat alimenty Warszawa

    Adwokat alimenty Warszawa – opinie Każdy z nas z jakiegoś powodu może potrzebować pomocy prawnej. Nawet jeśli sami staramy się żyć w zgodzie z prawem, istnieją sytuacje w których jesteśmy zmuszeni podejmować takie, a nie inne decyzje i niekiedy muszą one kończyć się na sali sądowej. Może być bowiem tak, że po rozwodzie nasz były…

    Read more