Skandia produkty

Wśród ogromnej liczby firm oferujących ubezpieczenia i produkty pochodne, warto zwrócić uwagę na ofertę firmy Skandia. To szwedzkie towarzystwo ubezpieczeniowe o ponad stuletniej obecności na rynku, które w Polsce działa od 1999 roku. Obecnie stanowi część grupy Vienna Insurance Group.

Dzięki tak długiemu, niespotykanemu w zasadzie na rynku ubezpieczeniowym, doświadczeniu jest w stanie zaoferować klientom produkty idealnie dopasowane do ich potrzeb. Oferowane na polskim rynku przez firmę Skandia produkty można podzielić na trzy główne kategorie: ubezpieczenia, oszczędności i inwestycje. W każdej z nich znajduje się kilka różnych produktów, aby każdy z zainteresowanych klientów mógł wybrać optymalny dla siebie.
Skandia to firma z tradycjami, ale oferuje oczywiście nowoczesne narzędzia dla swoich klientów. Profesjonalna infolinia to oczywiście standard w obecnych czasach, ale forma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferuje tez obsługę swoich produktów poprzez konto internetowe. Jest to niewątpliwe ułatwienie dające klientom dostęp do swoich ubezpieczeń, inwestycji i oszczędności przez 24 godziny na dobę.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Potencjalne straty

    Ogromne potencjalne straty z depozytów nominowanych w funtach i potencjalne zyski z depozytów nominowanych w markach spowodowały masową wyprzedaż funtów (i zakup marek) przez spekulantów walutowych. Konieczność interwencji brytyjskiego banku centralnego w celu zwiększenia wartości funta stała się teraz jeszcze bardziej paląca i wymagała poważnego zwiększenia brytyjskich stóp procentowych (o wielkość żf). Ogromny wysiłek interwencyjny…

    Read more
  • Umowy udziałowe, takie jak np. akcje zwykłe, stanowią roszczenia udziału w zyskach i aktywach przedsiębiorstwa. Akcje są przedmiotem specyficznego rodzaju ryzyka nadużycia, nazywanego problemem szefa i pełnomocnika. Jeśli dyrektorzy są właścicielami jedynie niewielkiej części firmy, którą zarządzają, to szefami tej firmy są akcjonariusze, będący w posiadaniu większości akcji, członkowie zarządu zaś są pełnomocnikami akcjonariuszy. Odrębność…

    Read more