Znaczenie kredytów bankowych w gospodarce rynkowej

Podstawową cechą kredytu jest ryzyko. Do minimalizacji jego, banki jako podmioty udzielające kredytów, ustanawiają zabezpieczenie. W przypadku nie spłacenie kredytu, zabezpieczenie ma zrekompensować bankom poniesione straty.

Do głównych rodzajów zabezpieczenia możemy zaliczyć zabezpieczenie rzeczowe oraz osobiste. Zabezpieczenie osobiste jest poręczeniem osoby trzeciej. Poręczyciel lub też inaczej żyrant, zobowiązuje się do poświadczenie za osobę zaciągającą kredyt. W ten sposób, w przypadku nie spłacenia zobowiązania przez kredytobiorcę, bank zwraca się to żyranta o spłacenie kredytu. Zabezpieczenie rzeczowe jest bardziej preferowane przez banki. Jest łatwiejsze do wyegzekwowania oraz prostsze do wyceny wartości.

Banki decydują się na udzielenie kredytu, jeśli w ich ocenie wartość zabezpieczenia będzie współmierna do ponoszonego ryzyka. Poziom ryzyka jest również związany z długością okresu spłaty zobowiązania. Banki udzielając kredytu o dłuższym terminie spłaty, ponoszą większe ryzyko. Skutkuje to wyższym oprocentowanie kredytu. Na okres spłaty kredytu wpływ mają rodzaj kredytu, warunki umowy oraz typ zabezpieczenia.

Instytucje bankowe, udzielające kredytów, od wieków rozwijają się wraz z rozwojem gospodarki. Wpływ na to miały pożyczki oraz kredyty udzielane przedsiębiorcom. Podmioty prowadzące własną działalność gospodarczą, często na starcie nie posiadały odpowiednich środków do finansowania przedsiębiorstwa. Z tego względu przedsiębiorcy korzystali chętnie z kredytów, po to aby nie tylko finansować swoją działalność, ale także rozwijać się. W ten sposób banki zajęły się gromadzeniem oraz rozporządzaniem kapitałem w systemie finansowym gospodarki.

Do głównych przyczyn rozwoju działalności banków oraz przedsiębiorstw należy zaliczyć przenikanie się gospodarek krajowych oraz ciągły postęp technologiczny. Wymiana międzynarodowa oraz globalizacja sprawiły wzrost znaczenia kredytowania oraz zadłużenia się. Kredyty przyczyniły się do wzrostu ekonomicznego. Z jednej strony społeczeństwa zadłużając się, zobowiązują przyszłe pokolenia do spłaty długu. Z drugiej strony większy kapitał, pozyskany z kredytów, wpływa na rozwój gospodarki i polepsza dobrobyt w długiej przestrzeni czasowej. Przez swój charakter, kredyty zaczęły być jednymi z najważniejszych instrumentów finansowych na rynkach światowych.

Do najważniejszych kredytów oraz najbardziej popularnych, udzielanych przez banki należą kredyty produkcyjne, handlowe, konsumpcyjne a także nowe na rynku – kredyty konsolidacyjne. Kredyt konsolidacyjny jest rodzajem kredytu, który łączy w sobie inne, istniejące zobowiązania. W takim przypadku nie musimy spłacać kredytu konsumpcyjnego oraz produkcyjnego oddzielnie. Dzięki konsolidacji spłacimy więcej kredytów, poprzez jedną ratę. Całość będzie rozłożona na dłuższy okres spłaty.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Wysokie oprocentowanie i korzystanie z pieniędzy bez utraty odsetek Wygodne i skuteczne zarządzanie finansami jest nieodzownym elementem prowadzenia nowoczesnej firmy. Najlepszym sposobem na to jest posiadanie solidnego konta firmowego w banku. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić firmę działającą bez rachunku bankowego. Banki wybitnie często oferują karty kredytowe za darmo. Za dokonywane nimi transakcje klient nie płaci…

    Read more
  • Ubezpieczenia Legionowo i Ubezpieczenia Gniezno Ubezpieczenia w Polsce Chcąc zadbać o własny majątek, zabezpieczyć go na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, warto dokonać zakupu ubezpieczenia. Towarzystwa działające w branży mają do zaproponowania szereg polis na każdą okazję. Ubezpieczenia Gniezno sprzedawane są teraz również za pośrednictwem sieci internetowej. Tak jest na przykład w przypadku ubezpieczeń turystycznych. Jeżeli wyjeżdżamy…

    Read more