Znaczenie kredytów bankowych w gospodarce rynkowej

Podstawową cechą kredytu jest ryzyko. Do minimalizacji jego, banki jako podmioty udzielające kredytów, ustanawiają zabezpieczenie. W przypadku nie spłacenie kredytu, zabezpieczenie ma zrekompensować bankom poniesione straty.

Do głównych rodzajów zabezpieczenia możemy zaliczyć zabezpieczenie rzeczowe oraz osobiste. Zabezpieczenie osobiste jest poręczeniem osoby trzeciej. Poręczyciel lub też inaczej żyrant, zobowiązuje się do poświadczenie za osobę zaciągającą kredyt. W ten sposób, w przypadku nie spłacenia zobowiązania przez kredytobiorcę, bank zwraca się to żyranta o spłacenie kredytu. Zabezpieczenie rzeczowe jest bardziej preferowane przez banki. Jest łatwiejsze do wyegzekwowania oraz prostsze do wyceny wartości.

Banki decydują się na udzielenie kredytu, jeśli w ich ocenie wartość zabezpieczenia będzie współmierna do ponoszonego ryzyka. Poziom ryzyka jest również związany z długością okresu spłaty zobowiązania. Banki udzielając kredytu o dłuższym terminie spłaty, ponoszą większe ryzyko. Skutkuje to wyższym oprocentowanie kredytu. Na okres spłaty kredytu wpływ mają rodzaj kredytu, warunki umowy oraz typ zabezpieczenia.

Instytucje bankowe, udzielające kredytów, od wieków rozwijają się wraz z rozwojem gospodarki. Wpływ na to miały pożyczki oraz kredyty udzielane przedsiębiorcom. Podmioty prowadzące własną działalność gospodarczą, często na starcie nie posiadały odpowiednich środków do finansowania przedsiębiorstwa. Z tego względu przedsiębiorcy korzystali chętnie z kredytów, po to aby nie tylko finansować swoją działalność, ale także rozwijać się. W ten sposób banki zajęły się gromadzeniem oraz rozporządzaniem kapitałem w systemie finansowym gospodarki.

Do głównych przyczyn rozwoju działalności banków oraz przedsiębiorstw należy zaliczyć przenikanie się gospodarek krajowych oraz ciągły postęp technologiczny. Wymiana międzynarodowa oraz globalizacja sprawiły wzrost znaczenia kredytowania oraz zadłużenia się. Kredyty przyczyniły się do wzrostu ekonomicznego. Z jednej strony społeczeństwa zadłużając się, zobowiązują przyszłe pokolenia do spłaty długu. Z drugiej strony większy kapitał, pozyskany z kredytów, wpływa na rozwój gospodarki i polepsza dobrobyt w długiej przestrzeni czasowej. Przez swój charakter, kredyty zaczęły być jednymi z najważniejszych instrumentów finansowych na rynkach światowych.

Do najważniejszych kredytów oraz najbardziej popularnych, udzielanych przez banki należą kredyty produkcyjne, handlowe, konsumpcyjne a także nowe na rynku – kredyty konsolidacyjne. Kredyt konsolidacyjny jest rodzajem kredytu, który łączy w sobie inne, istniejące zobowiązania. W takim przypadku nie musimy spłacać kredytu konsumpcyjnego oraz produkcyjnego oddzielnie. Dzięki konsolidacji spłacimy więcej kredytów, poprzez jedną ratę. Całość będzie rozłożona na dłuższy okres spłaty.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Dobre usługi księgowe nie są tanie Jak wybrać dobre biuro rachunkowe? Nie tylko ty masz taki dylemat, nie jest to prosta sprawa, czy postawić na jakość, czy na cenę, gdzie leży złoty środek? W tym krótkim artykule postaram się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące Was pytania. Dlaczego w ogóle zlecać prowadzenie księgowości? Prowadzisz biznes, sam zajmujesz…

    Read more
  • System zarządzania dokumentami

    W dobie elektronicznego obiegu informacji, bardzo istotną rolę odgrywa System zarządzania dokumentami. Wielkie przedsiębiorstwa muszą dbać o poufność informacji. Zapewnienie bezpieczeństwa dokumentom wymaga stworzenia szeregu procedur, które dadzą gwarancję, że informacje oznaczone, jako tajne, lub poufne, nie trafią do nieodpowiedniej osoby. Nie jest to zadanie łatwe, zwłaszcza, przy tak dużej ilości informacji i dokumentów. Rozwiązaniem…

    Read more